top of page

 

 

Klachten.

 

Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Hiervoor verwijs ik u ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP.  

Zie  onderstaande links voor verdere informatie.

kab-klachten.nl/uwklacht.asp

www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/klachten.asp

bottom of page